Zákaz požehnávať homosexuálne zväzky

VATIKÁN (postoj.sk) Kongregácia pre náuku viery vydala 15. marca stanovisko, ktorým odpovedala na otázku, či Cirkev môže požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Odpoveď znie jednoznačne: nemôže. Obsah dokumentu, ktorý podpísal prefekt kongregácie Luis F. Ladaria, osobne schválil aj pápež František. Dvojstranový dokument vysvetľuje, že „nemožno udeľovať požehnanie vzťahom alebo partnerstvám, aj keď stabilným, ktorých súčasťou je mimomanželská sexuálna prax (teda mimo nerozlučiteľného zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou otvoreným darovaniu života), čo platí aj o zväzkoch medzi osobami rovnakého pohlavia“. Nemožnosť požehnávať homosexuálne zväzky však neznamená, že požehnávané nemôžu byť homosexuálne osoby ako jednotlivci usilujúci sa žiť v súlade s učením Cirkvi, dodáva dokument, ktorý v závere zdôrazňuje, že „Boh nepožehnáva ani nemôže požehnávať hriech, no požehnáva hriešneho človeka, aby spoznal, že je súčasťou jeho plánu lásky, a nechal sa ním premeniť“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *