Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo… (Mt 6, 33)

(Vojtech Lakomý) Nič nemôže byť správne, ak neexistuje správny poriadok medzi nami a Bohom. Modlitba Otče náš sa začína Bohom a od neho nás vedie na cesty ľudského života. Aj Desatoro, ktoré je vynikajúcim vyjadrením „prirodzeného zákona“, sa začína vertikálnym vzťahom s Bohom a následne hľadí na horizont okolo nás. Boh na začiatku vštiepil ľuďom prirodzené zákony a upozornil ich, že nedosiahnu spásu, ak ich nebudú zachovávať. V živote každého človeka je dôležitý poriadok a určenie priorít.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *