Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. (Mt 10, 38)

(Vojtech Lakomý) Dnes posunieme výraz nasledovanie Krista a ukážeme si, že významovo to nie je len kráčať za Kristom, ale kráčať s ním – sprevádzať ho. Poznáme udalosti z verejného účinkovania, keď sa uzdravení chceli stať jeho učeníkmi a zostať s ním, keď ho ženy sprevádzali a keď sa po vzkriesení zjavil učeníkom, kráčali spolu, pozvali ho k sebe a spoznali pri lámaní chleba. „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ Vidíme, ako sa nám jemne mení význam – nie kráčať za Ježišom, ale s Ježišom. Usilujme sa každý deň počúvať Ježišove slová. Počúvať ho ako pravého priateľa, s ktorým môžeme kráčať po ceste života, kde budeme vedieť čeliť prekážkam, ťažkostiam – niesť svoje kríže, ale zároveň sa radovať – horieť. Kráčať rovnakou cestou ako svätí. V Božom slove, v Eucharistii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *