Cerkev bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove

(Slavomír Tarasovič) Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka vznikla 1. mája 2011 na základe zriaďovacieho dekrétu č. 1515/2011, ktorý vydal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Táto farnosť bola vyčlenená z Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove s pridruženou obcou Breznica. Hlavným dôvodom vzniku novej farnosti bola potreba presídlenia dekanského úradu z málo prístupnej obce Vyšná Olšava do mesta a tiež pre duchovné dobro veriacich, aby sa kňaz mohol efektívnejšie venovať menšiemu počtu veriacich. Víziou bolo vybudovať chrám finančne prijateľným, tzv. kanadským spôsobom. Ide o montovanú, drevenú a viac-účelovú budovu, v ktorej sa pod jednou strechou nachádza chrám, pastoračná miestnosť, kancelária a byt pre kňaza. Prvým správcom novej farnosti bol od roku 2011 otec Juraj Rizman, ktorého ešte v tom istom roku vystriedal otec Martin Horňák. Tento kňaz začal s aktívnou prípravou budovania nového chrámu a znášal bremeno ťažkých začiatkov až do júla 2012. 15. júla 2012 ho nahradil otec Slavomír Tarasovič. Ten pokračoval v náročnej úlohe svojho predchodcu, ktorá zahŕňala nielen budovanie nového chrámu, ale aj budovanie nového farského spoločenstva, čo sa ukázalo omnoho náročnejšie. Novopostavený gréckokatolícky chrám zasvätený blahoslavenému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi bol posvätený 3. novembra 2013 prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ za hojnej účasti veriacich a kňazov. Celá slávnosť bola vysielaná v priamom prenose v televízii Lux. Od roku 2015 je tento chrám sídlom stropkovského protopresbytera, ktorým sa stal farár tejto farnosti otec Slavomír Tarasovič. S Božou pomocou sa za krátky čas podarilo vytvoriť malé, ale živé spoločenstvo približne dvesto veriacich, ktorí tu môžu naplno čerpať duchovnú silu nielen zo sviatostí, ale aj z malých modlitbových skupiniek, ktoré tu fungujú. V roku 2019 bol pôvodný názov farnosti zmenený na Farnosť bl. biskupa Hopka – Stropkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *