Biblická olympiáda

PREŠOV (DKU PA) 20. apríla sa konalo archieparchiálne kolo biblickej olympiády virtuálnou formou. Predmetom olympiády boli biblické knihy: Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. V 1. kategórii (piaty až deviaty ročník ZŠ) sa za Prešovskú archieparchiu zapojilo  jedno družstvo zo ZŠ Kúpeľná v Prešove a v 2. kategórii (SŠ) dve družstvá z Cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a z Gymnázia Konštantínova v Prešove. Obe prvé menované družstvá budú Prešovskú archi-eparchiu reprezentovať na celoslovenskom kole biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční koncom mája tohto roka. Archieparchiálnemu kolu predchádzalo protopresbyterské kolo, ktoré sa uskutočnilo 10. marca taktiež online formou. Aj takáto nová forma súťaženia priniesla skúsenosť, že poznávať Boha v jeho slove možno aj online formou. Obrala však súťažiacich o možnosť stretnutia sa s ostatnými mladými „olympionikmi“, vzájomného zdieľania sa i predstavenia sa v biblických scénkach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *