… začali hovoriť inými jazykmi… (Sk 8, 1)

(Michal Hospodár) Kto dýcha, ten žije. Kto „dýcha“ Svätého Ducha, žije Božím životom. Nebeský Otec v deň Päťdesiatnice daroval Cirkvi dych seba samého. Je to osobný dych lásky v Najsvätejšej Trojici. Historické zostúpenie Svätého Ducha v Jeruzaleme sprevádzali viditeľné znamenia. Jedným z nich bola skutočnosť jednoty a porozumenia medzi ľuďmi mnohých národov. Apoštoli hovorili zástupom o pravdách viery takým spôsobom, že im všetci rovnako porozumeli. Nikto si nevykladal ich slová individualisticky, po svojom. Hovorili totiž jazykom viery a lásky. Navyše, Svätý Duch spôsobil, že neučení rybári dokazovali z Písem pravdivosť Božích prisľúbení. Dnes veľmi potrebujeme do našej komunikácie jazyk lásky. Bez tohto daru naša vzájomná komunikácia bledne, stáva sa pre neporozumenie neplodnou. Prejavuje sa to najmä v manželstve, kde stroskotaniu lásky často predchádza kríza komunikácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *