Pápež František: Fratelli tutti

(Martina Jokelová-Ťuchová) V najnovšej encyklike o bratstve a sociálnom priateľstve pápež František približuje čitateľom, ako byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, ako rozvíjať skutočné vzťahy, sociálne priateľstvo a bratstvo, ktoré nikoho nevylučuje. Svätý Otec pomenúva najvypuklejšie aspekty dnešných čias a povzbudzuje nás, aby sme sa zapájali do budovania spoločného dobra. Jednotlivé témy odvíja od podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Pápež František v encyklike hovorí otvorene, kriticky, ale vyvážene. Opakovane zdôrazňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej majú mať všetci rovnaké šance, pretože sme deťmi jedného Otca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *