Budete žialiť… (Jn 16, 20)

(Michal Hospodár) Ježiš vo večeradle vopred vedel, čo ho zakrátko čaká. Zajatie, odsúdenie, ukrižovanie, pochovanie. Ale vedel aj to, že mocou Boha vstane z mŕtvych k novému životu. Táto tajomná zmena platí aj v našom kresťanskom živote. Po kríži vždy nasleduje radostné vzkriesenie. Základom kresťanskej radosti má byť veľkonočná udalosť. Veľkonočná radosť prebýva v našom žiali, v našich smútkoch a premieňa ich akoby zvnútra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *