ETIKETA V CHRÁME

ETIKETA (Dada Kolesárová) Dôstojné slávenie v chráme odráža vzájomnú lásku členov spoločenstva. Neznamená to, že všetci musia sedieť alebo stáť na svojom mieste ako sochy. Ide skôr o pokojnú a uvoľnenú prítomnosť, túžbu vytvárať jednotu a prijať vedenie slávenia kňazmi a kantormi. Kňaz má v priestore chrámu a miestnej cirkvi najdôležitejšiu úlohu, pretože je hlavou spoločenstva. No pomáhajú mu aj ďalší ľudia. V našich chrámoch sú veľmi dôležitými kantori – hlavní speváci. Ich úlohou je viesť spoločenstvo k hlbokej modlitbe a oslave Boha. Veriaci by ich teda mali rešpektovať, neprekrikovať a neukazovať, že vedia niektoré časti zaspievať lepšie (aj keby to bola pravda). Vieme, že nie každý má rovnaké hudobné nadanie. Preto je dobré poznať svoje možnosti a zvážiť silu svojho spevu, hlavne ak patríme medzi menej obdarovaných hudobným sluchom alebo náš hlas nemá veľmi príjemné zafarbenie. Prejavom lásky je nielen prijať falošný spev brata, ale aj to, že svojím hlasným falošným spevom nedráždime citlivé ucho hudobne zdatnejších.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *