Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku

(Michal Vadrna) Gréckokatolícka komunita v Kežmarku sa začala formovať v medzivojnovom období. Tvorili ju prisťahovalci z okolitých obcí. V liste otca Spišáka vladykovi Gojdičovi zo 4. apríla 1934 sa dozvedáme o návrhu zriadiť farnosť a vybudovať chrám v Kežmarku. Plány prekazila druhá svetová vojna a smutné päťdesiate roky. V roku 1944 vznikla samostatná farnosť Ľubica s filiálkou Kežmarok. Kežmarskí gréckokatolíci sa najprv stretávali v rímskokatolíckej Bazilike sv. Kríža, neskôr v pavlínskom kostole a nakoniec v novom evanjelickom kostole. V roku 1999 prišiel do farnosti otec Pavol Nižník s myšlienkou stavby vlastného chrámu. Po súhlasnom stanovisku Prešovskej eparchie a kúpe pozemku sa na historicky významnom mieste mesta začali prípravy stavby. Posviacku základného kameňa vykonal 10. júla 2004 vladyka Ján Babjak SJ. Na stavbe chrámu má veľkú zásluhu najmä Ing. Ľubomír Blaško a jeho rodina, ktorá po jeho nečakanej smrti pokračovala v podpore výstavby. So stavbou chrámu rástlo aj farské spoločenstvo. Vďaka modlitbám, milodarom, veľkému zanieteniu a osobnému nasadeniu farníkov práce pokročili a 23. decembra 2006 mohla byť v novostavbe slávená prvá svätá liturgia. Po dvoch rokoch dokončovacích prác, 21. septembra 2008 vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup  metropolita, posvätil dokončený chrám, ktorý je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Dvojpodlažný jednoloďový chrám je charakterizovaný centrálno-symetrickou kompozíciou vyznievajúcou z pôdorysného tvaru gréckeho kríža s dominantnou kupolou a symbolickými dvanástimi stĺpmi v exteriéri a interiéri. Prístupný je tromi vstupmi. Architektom je Ing. arch. Jozef Figlár. Vnútornú výzdobu zveril otec ThDr. Peter Fedor, PhD. do rúk ukrajinského ikonopisca Stepana Yuzefiva. Aktuálne sa pracuje na výrobe ikonostasu a dokončení ikonografickej výzdoby interiéru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *