Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi zasadala online