Krátke správy z domova

MICHALOVCE ■ V piatok 13. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, zavítal do priestorov Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Spolu s podpredsedom Košického samosprávneho kraja a riaditeľkou múzea otvoril a zároveň požehnal priestory Klenotnice. Ide o novú stálu expozíciu venovanú vzácnym pokladom minulosti. Klenotnica predstavuje návštevníkom cenné umelecko-historické, archeologické a numizmatické artefakty, ktoré sú späté s kaštieľom a regiónom Zemplína. Do zbierky vystavených sakrálnych predmetov prispela aj Košická eparchia. Pre expozíciu zapožičala vzácnu liturgickú súpravu a biskupské kríže, ktoré dostal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ako dar od pápeža svätého Jána Pavla II. ešte začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia.
Vladyka Cyril vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť uchovávania historickej pamäte, zvlášť v regiónoch, ktoré v dejinách mohli stáť na okraji veľkých udalostí. Novootvorená expozícia je dobrým dôkazom toho, že Zemplín nie je zabudnutým regiónom a má bohatú, aj keď často ešte neodkrytú históriu. Vždy bol a je dôležitou križovatkou národov, kultúr, a predovšetkým duchovných tradícii kresťanského Východu a Západu. Preto je dôležité tieto tradície objavovať, uchovávať a ponúkať ich aj ľuďom dnešných čias. (TSKE) Foto: TSKE a Zemplínske múzeum Michalovce

 

PREŠOV ■ Vladyka Ján Babjak SJ netradičným spôsobom podporil tradičnú jesennú zbierku pre Gréckokatolícku charitu Prešov a 18. novembra 2020 sa prihovoril veriacim vo videu, ktoré bolo následne zdieľané na sociálnych sieťach. Aj v tomto neľahkom období pandémie je prioritnou snahou gréckokatolíckej charity byť ešte bližšie pri ľuďoch, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. V roku 2020 charita pomohla 32 rodinám v núdzi vďaka nadácii EPH, vyzbierala viac ako 6 600 školských pomôcok pre deti z 82 rodín a pre ďalších pätnásť organizácií, farností a škôl a potraviny v rámci mimoriadnej zbierky Tesco pre osem rodín v núdzi a pobytové zariadenia GKCH.
Aktuálne sa taktiež pracuje aj na dostavbe priestorov Centra pre deti a rodiny v Prešove a na oprave fasády v pobytových sociálnych službách Pod Táborom v Prešove. Z dôvodu súčasných pandemických opatrení sa zbierka neuskutočnila tradičným spôsobom. Ak chcete, môžete podporiť charitu svojím príspevkom zaslaným napríklad na účet IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976 (VS: 662). (IS PA)

 

KOŠICE ■ Vo štvrtok 19. novembra arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, a archimandrita Jaroslav Lajčiak prijali pozvanie miestnej predstavenej komunity, ktorá sídli pri eparchiálnom úrade, na spoločné slávenie modlitby večierne v predvečer sviatku bl. Matky Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Na modlitbe v kaplnke biskupského úradu sa zúčastnil aj farár farnosti Košice-Staré mesto otec Pavol Bardzák s manželkou a obidve komunity služobníc, ktoré pôsobia na území mesta Košíc a Košickej eparchie. Vladyka Cyril Vasiľ SJ a potosynkel Jaroslav Lajčiak poďakovali sestrám za ich konkrétnu službu na biskupskom úrade a v katedrále a zároveň za službu Cirkvi a pre Cirkev. Povzbudili ich k horlivosti v duchu motta bl. Jozafaty, ktorá sestrám často pripomínala, aká dôležitá je ich „ modlitba a služba“ pre dobro Cirkvi a veriacich. (A. Gerberyová SNPM)

 

JUSKOVA VOĽA ■ V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa animátori a dobrovoľníci GMC Bárka zúčastnili na online duchovnej obnove na tému Zatvorení s otvoreným srdcom, ktorá prebiehala 20. – 21. novembra 2020. Viedol ju otec Patrik Maľarčík, duchovný správca GMC Bárka v Juskovej Voli. Spoločný čas bol popretkávaný krátkymi katechézami, čítaním a meditovaním Božieho slova, a v závere spoločným zdieľaním a modlitbou. Účastníci boli vyzvaní, aby vstúpili do komôrky svojho srdca, zatvorili za sebou dvere od hluku tohto sveta a otvorili sa Kristovi. Aby vo svojom srdci hľadali, čo tam nachádzajú, čo tam chýba, a aby Ježiša pozvali do každej temnoty. V neposlednom rade sa s ním stretli a spoznali ho tak ako emauzskí učeníci. (V. Žolnová) 

 

SVIDNÍK ■ Nadácia ZSE 21. novembra 2020 zverejnila na svojej stránke úspešné projekty v grantovom programe nadácie ZSE Výnimočné školy. Medzi ne zaradila aj projekt Cirkevnej ZŠ sv. Juraja vo Svidníku Radosť z experimentovania a podporila ho sumou 2 200 €. Cieľom programu je podporiť pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi, a tak zlepšiť kvalitu vzdelávania na základných a stredných školách. V roku 2020/2021 sa do programu prihlásilo 292 projektov z celého Slovenska. Správna rada Nadácie ZSE rozhodla o podpore dvadsiatich troch projektov v celkovej sume 50 000 eur. (K. Hrižová) 

 

KOŠICE ■ Vo štvrtok 26. novembra prijal vladyka Cyril Vasiľ v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestva sv. Joana Krestiteľa). Ide o spolok, ktorý založil v roku 1862 rusínsky buditeľ Alexander Duchnovič a schválil prešovský biskup Jozef Gaganec. Spolok, ktorý v roku 2003 obnovili rusínski gréckokatolícki kňazi, má v súčasnosti má okolo 640 členov. Jeho úlohou je rozvíjať osvetovú činnosť medzi gréckokatolíckymi rusínskymi veriacimi na Slovensku. Prítomní kňazi (J. Popovec, M. Kostilnik, M. Jasik a I. Barna) poinformovali vladyku Cyrila o aktivitách, publikačnej činnosti a plánoch spolku. V blízkej budúcnosti plánuje spolok vydať rusínsku modlitebnú knihu Radujte sja v Hospoďi a rusínsky preklad celého Nového zákona. Vladyka Cyril prítomných kňazov povzbudil k ďalšej činnosti v Spolku sv. Jána Krstiteľa pre duchovné obohatenie života rusínskych gréckokatolíckych veriacich, vyjadril svoju podporu a zároveň udelil svoje požehnanie. Na pamiatku prvého stretnutia odovzdal otec Jaroslav Popovec vladykovi Cyrilovi vlastnoručne vyrezávanú ikonu sv. Damaskina. Na stretnutí sa zúčastnil aj otec Kassian Drozd, synkel pre rusínskych a ukrajinských veriacich Košickej eparchie. (TSKE) Foto: Spolok sv. Jána Krstiteľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *