… pokarhaj ho, … odpusť mu! (Lk 17, 3)

( Peter Komanický ) Včera nás Božie slovo usmerňovalo v tom, ako reagovať v prípade, že nás ktosi upozorňuje na naše zlé postoje. Dnes nás poúča, ako postupovať v situácii, keď vidíme druhého zle sa správať, ba čo viac: ak zlo je nasmerované proti nám. Boží postup je tento: 1. Dávať pozor.  Na čo? Na to, aby sme neboli ľahostajní voči zlu. 2. Pokarhať ho. Tu je dôležité nehodnotiť človeka, ale skutok. 3. Odpustiť. Ak oľutoval, tak odpustenie je jediná cesta k slobode.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *