Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. (Mt 4, 16)

( Martin Kozej ) Človeku sa v noci hneď lepšie kráča, keď svieti pouličné svetlo. No ak toto svetlo zhasne, cesta sa zrazu komplikuje, človek kráča pomaly, opatrne, neisto. Dnes nám Božie slovo ukazuje nádheru Božej prítomnosti v živote ľudí. Ježiš prichádza bývať do končín Zabulon a Neftali a s ním prichádza aj svetlo do sŕdc ľudí. Svetlo, ktoré potrebuje každý z nás putujúcich Božích dietok na to, aby v duchovnej oblasti kráčal s istotou, že ide správnym smerom. Smerom domov, k Otcovi, do nebeského kráľovstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *