Vierou obetoval Abrahám Izáka… Vierou požehnal Izák Jakuba… Vierou ukrývali rodičia Mojžiša…( Hebr. 11, 17.20.23)

( Ján Blaško ) Je tu spomenutých veľa udalostí, ktoré sa udiali skrze vieru. Myslím, že žiadna z nich nebola jednoduchá. Ako hlboko dôveroval Abrahám Bohu, keď išiel obetovať syna? Čo všetko musel prežívať počas cesty na miesto obety? Rodičia Mojžiša radšej odmietli poslúchnuť nariadenie a vystaviť sa tak hrozbe, ako zabiť dieťa. A Mojžiš vierou odmietol pohodlie a rozprávkovo prepychový život faraónovho dvora. A mnohé, mnohé ďalšie… Čo si ochotný či schopný urobiť ty z viery? Boh posiela svojho Syna, ktorý sa rodí v Betleheme. Si schopný uveriť, že to malé dieťa je Spasiteľ sveta? Veď nič nenasvedčuje tomu, že by skutočne bol. Malé, bezbranné dieťa v maštali… Boha by som si vedel predstaviť ináč, v iných podmienkach. A tak možno aj tieto Vianoce pre mnohých, žiaľ aj kresťanov, budú o vlastnom bohu. Vytvoria si vlastné podmienky na slávenie sviatkov, ale nie na prijatie skutočného, pravého Boha.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *