Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Lk 20, 25

( Štefan Ančočik ) V prvých storočiach boli kresťania vzorní občania Rímskej ríše, pretože si plnili všetky občianske povinnosti, okrem hriechu a obetovania modlám. Bolo jedno, či šlo o otroka, slobodného, obchodníka, vojaka, alebo bohatého človeka. Vyplývalo to z kresťanského učenia – byť svedomitým človekom, ktorý sa chráni akéhokoľvek hriechu vo vzťahu k Bohu, k blížnemu alebo k sebe a v zachovávaní Božích a občianskych prikázaní. Preto aj pohania vedeli medzi sebou ľahko rozpoznať kresťana, lebo jeho správanie bolo čestné a cnostné. Kresťania boli charakterizovaní vetou: „ Pozrite sa, ako sa milujú!“ Dokážem byť vzorom pre tento svet? Alebo sa nelíšim od pokrstených pohanov? Ježiš mi dnes jasne hovorí, ako mám žiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *