Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás…? (1 Sol 3, 9)

(Jozef Durkot) Láska sa prejavuje aj radosťou z toho, že ten, koho milujeme, dosahuje dobro, ktoré mu z celého srdca želáme. Závisť je opakom tohto prejavu lásky, je to prejav nedostatku lásky. Ak sa pozrieme do svojich sŕdc a nachádzame tam čriepok závisti – či už v materiálnych dobrách, alebo v duchovných, je to neklamný dôkaz toho, že sme chabí v láske. Prosme Boha o radosť z dobier, ktoré dosiahli naši bratia. Zdrojom tej radosti je láska. A láska je dokonalosťou cností. Boh je láska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *