Ekumenická bohoslužba na sviatok svätého Štefana I.

KOŠICE ■ Maďarskí veriaci troch historických cirkví sa stretli v stredu 19. augusta v košickom kalvínskom kostole na spoločnej ekumenickej bohoslužbe na počesť svätca a zakladateľa maďarského štátu, kráľa Štefana I. Na úvod pozdravil prítomných veriacich dekan Reformovanej cirkvi Zoltán Orémus. Vo svojom príhovore privítal generálneho vikára Rímskokatolíckej cirkvi Zoltána Pásztora a administrátora gréckokatolíckych maďarských veriacich v Košiciach Vojtecha Boháča. Po spoločnom speve 90. a 23. žalmu nasledovalo evanjelium. Veriacim sa v homílii prihovoril otec Vojtech Boháč. V troch hlavných myšlienkach evanjelia – o bráne, dobrom pastierovi a jednom stáde – priblížil život a dielo svätého Štefana. Vyzdvihol spôsob, akým dokázal tieto evanjeliové pravdy zahrnúť do diela založenia nového štátu. Liturgická slávnosť pokračovala prosbami, ktoré viedol otec Zoltán Pásztor. Spoločným apoštolským vyznaním viery a modlitbou Otče náš sa liturgická slávnosť zakončila. (Vojtech Boháč)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *