Krátke správy zo sveta

UKRAJINA ■ Na historickej Podkarpatskej Rusi (dnešná Ukrajina) sa 27. augusta konala pešia púť na pamiatku kňaza a mučeníka Petra Pavla Orosa (1917 – 1953), ktorého beatifikačný proces je otvorený v Ríme. Púť sa konala už po tretíkrát a viedla z Iršavy do obce Bilky. Sluha Boží otec Oros bol zavraždený pre svoju vieru 27. augusta 1953. Ako sa vyjadril nebohý vladyka Milan Šašik CM počas prezentácie knihy o živote tohto mučeníka a vyznávača viery, „Pavlo Oros slúžil Bohu celým svojím životom, a je žiarivým príkladom hlbokej duchovnej lásky k Ježišovi Kristovi“. (Daniel Černý)

 

CLEVLAND/USA ■ Vladyka Milan Lach SJ, biskup eparchie Parma, slávil 23. augusta rozlúčkovú liturgiu pre Farnosť svätého Mikuláša gréckokatolíckych Chorvátov v USA na Superior Avenue v Clevelande. Táto chorvátska farnosť mala svoje počiatky v roku 1902. Veriacim slúžili primárne kňazi, ktorí sami mali pôvod v Križevackej eparchii. Keďže väčšina veriacich pochádza z bývalej župy Žumberak, v Amerike figurujú pod menom Žumbečani. (TSKE)

 

UKRAJINA ■ V mukačevskom chráme zasvätenom Zosnutiu Presvätej Bohorodičky sa 28. augusta konala odpustová slávnosť. Počas archijerejskej liturgie udelil vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie, kňazské svätenia trom svätencom. Novokňazmi, ktorí sú medzi prvými, ktorých vysvätil vladyka Nil z pozície apoštolského administrátora eparchie, sa stali: Мichajlo Racin, Andrej Lengyel a Michajlo Džidžina. Svätenci pochádzajú z Rachova, Volovca a Iršavy. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *