V Nižných Repašoch odhalili pamätnú tabuľu kňazovi Alexejovi Miroššayovi