„Pošli nás do svíň…“ On im to dovolil. (Mk 5, 13 – 14)

(Rastislav Bruzda) Hlavnou myšlienkou evanjelií je oznámiť ľudstvu príchod Božieho kráľovstva. Začiatkom je zničenie moci zlého. Predovšetkým odstraňovaním všetkého, čím diabol dokáže zotročovať človeka, čím si ho vie spútať. Diabol je protivníkom Boha a jeho kráľovstva, preto sa sústreďuje na všetko, čím môže svojou mocou odtrhnúť človeka od Boha. V zničenom stáde vidíme jeho ničivú silu. Ale zároveň vidíme, že Ježiš dovolil zničenie stáda, aby ukázal obyvateľstvu ich zviazanosť a to, čo je pre nich dôležitejšie ako radostné posolstvo príchodu Božieho kráľovstva. Prijatie evanjelia ako spôsobu života vždy bude prinášať so sebou aj konfrontáciu hodnôt a odhaľovanie skutočného bohatstva. Pochopme cenu spásy a prijmime evanjelium odstrihávajúc všetky osobné zviazanosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *