Odpustová slávnosť v Sobranciach

Sobrance ■ Poslednú júlovú nedeľu 26. júla navštívil vladyka Milan Chautur CSsR farský Chrám svätých sedmopočetníkov v Sobranciach pri príležitosti odpustovej slávnosti. Súčasťou slávnosti bola aj posviacka obnoveného exteriéru a interiéru chrámu vrátane posviacky nových lavíc. Celú slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. sedmopočetníkov. Vladyka v kázni poukázal na odkaz solúnskych bratov a ich piatich žiakov, ktorí naplnili evanjeliovou zvesťou a kultúrou východný svet Slovanov, umožniac im, aby mohli Boha chváliť vo vlastnej reči, čím predbehli Druhý vatikánsky koncil o 1100 rokov.

 

Na záver slávnosti poďakoval vladykovi Milanovi sobranský protopresbyter otec Jozef Kellö kvetinovým darom a dreveným ručným krížom, ktorým ho privítal pred vstupom do chrámu a ktorý bol používaný počas celej svätej liturgie. Odpustová slávnosť bola ukončená myrovaním a prečítaním úryvku z Jánovho evanjelia zo sprievodu okolo chrámu. (Richard Fučko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *