Keď Ježiš prestal poučovať svojich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. (Mt 11, 1)

(Marián Sterančák) Ježiš nám vo všetkom dal príklad. Jeho srdce horelo túžbou pritiahnuť ľudí k pravde, k láske, k opravdivému životu. Svetu zanechal posolstvo – radostnú zvesť. Evanjelium, ktoré sa má hlásať ľuďom všetkých čias a všetkých krajín. A Boh si praje, aby ľudia boli poučovaní inými ľuďmi o evanjeliu, a tak našli cestu do večného života. Je to pre nás skutočne veľká pocta a prejav veľkej dôvery Boha, keď sme pozvaní prinášať iným radostnú zvesť. V prvých kresťanských spoločenstvách tí, ktorí prijali vieru, rozprávali o Kristovi svojim pohanským priateľom. Ich utrpenie a modlitby napomáhali postup evanjelizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *