Vladyka Cyril Vasiľ navštívil veriacich na Podhradovej