Krátke správy z domova (13 – 14)

DVORIANKY ■ V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada rady pre mládež Košickej eparchie, počas ktorej sa naplánovali ďalšie aktivity pre mladých a zhodnotili tie minulé. (M. Kmec)

 

PREŠOV ■ Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity otvára v školskom roku 2020/2021 nový študijný odbor európske štúdiá. Jeho absolventi sa uplatnia v štátnej správe, samospráve, v kultúrnych inštitúciách i v organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu. (GTF PU)

 

DONOVALY ■ 16. – 17. júna sa konalo zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi zhodnotili opatrenia Cirkvi proti šíreniu koronavírusu a rozhodli o odvolaní dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. KBS si vypočula správu o činnosti Katolíckeho biblického diela, riešila termín Národného stretnutia mládeže a schválila finančné dary pre Konferenciu biskupov Talianska a pre albánsku cirkev. (TK KBS)

 

MARTIN ■ Na Národnom cintoríne v Martine sa 18. júna konala posledná rozlúčka so Štefanom Hanakovičom, dlhoročným pracovníkom a správcom Matice slovenskej, ako aj bývalým riaditeľom Spolku sv. Vojtecha. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *