… toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. (Mt 26, 28)

(Milan Mojžiš) Pri každej svätej liturgii sa modlíme: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich…“ Dnes tieto slová znejú ešte dôraznejšie. Slová: „ja som prvý z nich“ (1 Tim 1, 15) napísal sv. apoštol Pavol, lebo si bol vedomý svojej nehodnosti. Ale veril, že Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. Ježišu, prosím ťa, daj mi spoznať moju hriešnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *