Formačný večer s vladykom Cyrilom Vasiľom o voľbách