V Kuzmiciach podporili ochranu života a rodinných hodnôt