Košickí katechéti si pripomenuli udalosť slzenia klokočovskej ikony