Krátke správy z domova (4)

TRENČÍN ■ Viac ako tristo dospelých, detí a mladých sa zúčastnilo 18. januára na  jedenástom farskom plese trenčianskej farnosti. Po úvodných slovách privítania udelili prítomní kňazi požehnanie a parket sa zaplnil tancujúcimi. Pre deti bola pripravená detská tombola a detský kútik, o ktorý sa starali sestry služobnice, ktoré pôsobia vo farnosti. Výnos z tomboly vo výške 1 963 eur bol venovaný na dostavbu novej cerkvi a pastoračného centra v Trenčíne. (I. Cingeľ)

 

DVORIANKY ■ Správca farnosti Dvorianky otec Lukáš Vojčík a duchovný správca Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach uviedli 19. januára do Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky relikvie sv. Šarbela a sv. Martina de Porres, ku ktorým môžu veriaci kedykoľvek predkladať svoje prosby a modlitby. (G. Čverčko)

 

DECHTICE ■ Vo veku nedožitých deväťdesiatich rokov zomrel 20. januára Anton Semeš. V päťdesiatych rokoch túžil odísť do Talianska študovať teológiu v Ríme. Po neúspešnom prekročení štátnych hraníc bol odsúdený na výstražný trest štrnásť rokov. Po návrate na slobodu dvadsať rokov viedol katolícky samizdat. Ako dôchodca zriadil v Prešove knižnicu v gréckokatolíckom seminári a ako knihovník tam prežil vyše trinásť rokov. Bohoslovcov učil lisovať vyobrazenia ikon, cirkevnoslovanský jazyk a latinčinu. Večná mu pamiatka! (IS PA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *