Dvaja noví biskupi v Rumunsku

RUMUNSKO ■ Svätý Otec František potvrdil 23. januára voľbu dvoch nových pomocných biskupov Synody Gréckokatolíckeho vyššieho arcibiskupstva v Rumunsku. Za pomocného biskupa Archieparchie Făgăraş a Alba Iulia bol zvolený otec Cristian Dumitru Crişan. Stane sa tak titulárnym biskupom Abuly. Za pomocného biskupa eparchie Lugoj bol zvolený otec Călin Ioan Bot a stane sa titulárnym biskupom Abritta.

Otec Dumitru Crişan sa narodil v roku 1987 v Reghini v Archieparchii Făgăraş and Alba Iulia. Sviatosť kňazstva prijal v roku 2008 v Bukurešti. Od roku 2013 bol notárom Synody biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. V roku 2018 bol vymenovaný za apoštolského vizitátora pre rumunských gréckokatolíkov v západnej Európe a neskôr toho roka národným koordinátorom pastoračnej starostlivosti pre gréckokatolíkov v Taliansku. Je členom synodálnej komisie pre zostavenie partikulárneho práva Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi.

Otec Călin Ioan Bot sa narodil v roku 1970 v Surduci v Eparchii Cluj-Gherla. Vysvätený za kňaza bol v roku 1995. Pôsobil ako riaditeľ Teologického inštitútu sv. Jána Evanjelistu v Cluj-Napoca a od roku 2005 do 2017 ako rektor Teologického seminára spomínaného inštitútu. Od roku 2017 zastával rolu protosynkela Eparchie Cluj-Gherla. (press.vatican.va; foto: ziarulfaclia.ro)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *