Krátke správy z domova (2)

KOŠICE ■ V sídle vydavateľstva BYZANT sa 22. decembra uskutočnil predvianočný večierok Spolku sv. Cyrila a Metoda. Podujatie malo za cieľ prezentovať nový program zahraničnej spolupráce pri výmene študentov s názvom United in values – Zjednotení v hodnotách. Študenti Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach Terézia Füleová a Matúš Hančikovský predstavili svoje skúsenosti z polročného študijného pobytu v Bavorsku. Na záver košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak odovzdal úspešným študentom záverečné certifikáty. (výbor spolku)

 

BOROV ■ Deti z obce Borov si pripravili vianočné predstavenie s názvom Radostná zvesť. Rozprávaný príbeh o narodení Ježiša deti doplnili básňami, piesňami, ale zazneli aj koledy v rusínskom jazyku, ktoré zaspievali všetci zúčastnení. (V. Ragan)

 

STROPKOV ■ Krajské múzeum v Prešove 27. decembra slávnostne otvorilo v Kaštieli Stropkov prvú stálu expozíciu sakrálneho umenia. Vystavené exponáty dokumentujú aktivitu Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi v regióne Stropkova. Najcennejším dielom z umeleckohistorického hľadiska je neskorogotická monštrancia z roku 1527. Výtvarnú a liturgickú svojbytnosť Gréckokatolíckej cirkvi zasa dokladá takmer kompletný ikonostas z Valkoviec v rokokovom štýle z 2. polovice 18. storočia. (Krajské múzeum v Prešove)

 

DVORIANKY ■ Rada pre mládež Košickej eparchie ako poďakovanie za skvelú a obetavú prácu animátorov počas celého roka 2019 zorganizovala 28. decembra Ples animátorov Košickej eparchie. Po svätej liturgii v miestnom farskom Chráme Nanebovstúpenia Pána program v miestnom dome kultúry otvorili spoločné tance Venga a Belgický tanec. Ples animátorov Košickej eparchie bol zavŕšený v nasledujúci deň slávením svätej liturgie. (M. Kmec)

 

PREŠOV-SEKČOV ■ V Chráme Povýšenia sv. Kríža sa 29. decembra uskutočnil vianočný koncert. Predstavili sa tri prešovské gréckokatolícke spevácke zbory: domáci zbor Stauros, katedrálny zbor a zbor Hlahol zo Sídliska 3. Zazneli koledy, vianočné známe i menej známe  piesne, vinše a priania. Podujatie zorganizovali členovia zboru Stauros pod vedením vedúceho zboru pána Štefana Danča a správcu farnosti otca Jozefa Novického. (A. Tabačáková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *