Keď sa pýtajú

Je jedno, akého je človek náboženstva a v akého boha verí?

 

V jednom múdrom liste pápeža Jána Pavla II. sa píše: „Spása môže prísť jedine od Ježiša Krista.“ To znamená, že ľudia majú slobodu veriť, v čo chcú, ale jediný záchranca, premožiteľ hriechu a víťaz nad smrťou je Ježiš. Tí, ktorí tomu uverili, patria do jeho Cirkvi, ktorá je jeho mystickým telom. Ježiš prišiel na tento svet, aby hovoril o Otcovi, o jeho láske – svojou prítomnosťou a zjavom, slovami, skutkami, zázrakmi, smrťou, zmŕtvychvstaním a zoslaním Ducha pravdy. Viera v pravého Boha je síce nadprirodzený dar, no tým, ktorí hľadajú pravdu s úprimným srdcom, sa Boh dá poznať. Jedine Boh – Najsvätejšia Trojica – Otec, Syn a Svätý Duch – má pomyselné kľúče od raja, jedine on otvára dvere večného šťastia. Jedine tento Boh sa ponížil a zomrel za človeka.

 

Toto neurobil žiaden iný boh s malým b.

 

Apoštol Pavol to vo svojom liste potvrdzuje: „Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi, alebo na zemi – ako je veľa bohov a veľa pánov – my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista…“ (1 Kor 8, 5 – 6)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *