Krátke správy z domova (23)

VISLANKA ■ Veriaci farnosti Vislanka a jej filiálnej obce Ďurková putovali 27. novembra v modlitebnom sprievode spolu s miestnym správcom farnosti otcom Petrom Kijovským ku Kaplnke Presvätej Bohorodičky nad dedinou. Na mieste sa spoločne pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. Otec Peter v homílii pripomenul význam poľných kaplniek a krížov. Program pokračoval zábavnými aktivitami s deťmi. (V. Príhodová)

 

JUSKOVÁ VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 8. – 10. novembra konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 54 účastníkov Školy učeníka a 38 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím dvadsiatich animátorov a dvoch kňazov. V Škole učeníka hosť víkendu otec Štefan Paločko, docent Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, mladým priblížil témy Katolícka identita, Eschatológia, Sviatosti, Božia spravodlivosť a Ekumenizmus. V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Aneta Rabadová, ktorá mladým hovorila o syndróme vyhorenia a vývinovej psychológii. V kreatívnom odbore pod vedením Evy Nemcovej a Moniky Frišničovej bola účastníkom vysvetlená História a základné pojmy umeniaPraktická kresba. V mediálnom odbore, ktorého lektorkou bola tento víkend Valentína Figeľová, účastníci preberali tému sociálnych sietí a ich využitia pri marketingu. (V. Žolnová)

 

KOŠICE-NAD JAZEROM ■ Pri príležitosti významného životného jubilea otca Valéra Čonku slávil 12. novembra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu v Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. (IS PA)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *