Púť bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad