Krátke správy z domova (19)

SIGORD ■ V Centre pre rodinu sa 12. septembra konala duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Obnovu viedol páter Viliam Karľa SJ, predstavený komunity a správca Kaplnky svätého Ignáca v Prešove. (L. Palovičová)

 

NIŽNÝ TVAROŽEC ■ Slávnosť chrámového sviatku Povýšenia svätého Kríža v Nižnom Tvarožci bola spojená s posviackou kríža medzi dedinami, ktorý 14. septembra posvätil správca farnosti otec Miroslav Gavala, a kamenného kríža pri chráme, ktorý v deň slávnosti 15. septembra posvätil pozvaný hosť otec Martin Mekel. Zároveň boli posvätené aj dva kríže pri vstupe do dediny, farský kríž a cintorínske kríže. (M. Balaščáková)

 

NIŽNÝ KOMÁRNIK ■ Správca farnosti otec Pavol Burda posvätil 15. septembra obnovený vyše storočný kríž pri ceste na hraničný priechod Dukla, o ktorý sa stará rodina Kníšovcov. (-pb)

 

SVIDNÍK ■ Cirkevná základná škola sv. Juraja získala finančný grant nadácie Renovabis, vďaka ktorému zmodernizovala vybavenie počítačovej učebne. (K. Hrižová)

 

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa 18. septembra konala oslavná spomienka pri príležitosti 30. výročia odchodu do večnosti redemptoristu otca Jána Ivana Mastilika CSsR. (M. Dupnák)

 

MLYNÁROVCE ■ Veriaci farnosti Mlynárovce po sedemdesiatich rokoch prežívali 18. – 22. septembra ľudové misie, ktoré viedli otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR. (M. Verba)

 

PREŠOV ■ Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity 20. septembra pripravil pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy odborno-metodický seminár Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu, ktorého odbornú časť viedol docent Daniel Slivka. (DKÚ PA)

 

BRATISLAVA ■ Na konferencii Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť, ktorá sa konala 20. septembra, sa zúčastnil aj otec Martin Mekel. Ako kňaz, ktorý pôsobí v pastoračnej službe Rómom štrnásť rokov, sa podelil o svoje skúsenosti a postrehy zo svojej služby. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *