Krátke správy z domova (19)

JUSKOVA VOĽA ■ Počas júla a augusta sa na Letných stretnutiach mládeže 2019 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka zúčastnilo takmer 900 mladých. Po prvýkrát sa uskutočnil i anglicko-slovenský tábor, na ktorom mladí pracovali aj v anglických jazykových skupinkách. (V. Žolnová)

 

DONOVALY ■ Veriaci farnosti Kružlov sa 11. – 13. augusta zúčastnili na trojdňovom výlete v prírode pri rozprávkovej dedine Habakuky. (S. Bujda ml.)

 

PREŠOV ■ Viac ako päťdesiat rómskych žien sa 21. – 23. augusta zúčastnilo na duchovnej obnove v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s občianskym združením Ženy ženám a neziskovou organizáciou KANET. Hlavnou lektorkou bola americká evanjelizátorka Gloria Grayová. Témou bola starozákonná Rút a jej vernosť Bohu. (R. Ocilková)

 

DVORIANKY ■ Mladí z Košickej eparchie sa 24. augusta zišli v Dvoriankach, aby spoločne oslávili prvý odpust Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Archijerejskej svätej liturgii predchádzala posviacka domu duchovného správcu centra. V rámci programu vystúpila kapela Lámačské chvály. (Š. Čepová)

 

TOVARNÉ ■ Dievčenský spevácky zbor Faustínky z Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku, ktorý patrí do jurisdikcie Gréckokatolíckej charity Prešov, vystúpi na galavečere Krídla túžby. Zbor bol vybraný na základe regionálnej súťaže, ktorá sa konala 28. augusta v Centre sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. (GKCH)

 

KOJŠOV ■ Veriaci farnosti Kojšov sa 29. augusta tradične stretli na úpätí kopca, cez ktorý miestni baníci chodievali za prácou do baní. Inštalovaním a posvätením sochy Krista a Presvätej Bohorodičky začali modlitbu krížovej cesty, ktorú viedol archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel. V homílii počas svätej liturgie archimandrita Jaroslav zdôraznil, že iba skrze slovo pravdy sme autentickými kresťanmi. (T. Labanič)

 

KOŠICE ■ Katechéti Košickej a Bratislavskej eparchie otvorili školský rok 30. augusta svätou liturgiou v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Po modlitbách nasledovala prednáška manažéra Viliama Krunku o tom, ako efektívne využívať čas. (-mg)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *