Krátke správy zo sveta (19)

ŽEGIESTOV – SULÍN ■ Už tretie stretnutie rodín zo Žegiestova a Sulína sa oficiálne začalo 1. septembra na Lávke, priamo nad riekou Poprad, ktorá ich spája. Svojich veriacich viedol rímskokatolícky kňaz Krzystof Dynarowicz, farár Žegiestova, a otec Pavel Sirotňák, správca farnosti Sulín. Nasledovalo zvítanie medzi starostkou Sulína Annou Hiľákovou a starostom Žegiestova Mieczyslawom Motykom. Po prechode na slovenskú stranu sa pri kaplnke spoločne pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú poznajú rímskokatolícki aj gréckokatolícki veriaci. Nasledoval umelecký program, v ktorom účinkovali najmä slovenské regionálne ľudové súbory. V rámci občerstvenia nechýbal sulínsky guľáš ani žegiestovský bigos. (M. Dancák)

 

RÍM/TALIANSKO ■ Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z celého sveta sa koncom augusta a začiatkom septembra zúčastnili na zasadnutí generálnej rady, v rámci ktorej sa 28. augusta stretli na audiencii so Svätým Otcom, a 5. septembra svätou liturgiou v bazilike Santa Maria Maggiore oslávili 150 rokov od narodenia a 100. výročie od smrti spoluzakladateľky kongregácie blahoslavenej sestry Jozafaty Hordaševskej. Na liturgii sa zúčastnili biskupi biskupskej synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa 1. – 10. septembra konala v Ríme. (A. Chovanová SNPM)

 

KUROV – JAWOR/POĽSKO ■ Na slovensko-poľskom pohraničí sa 7. septembra konala pešia púť, ktorá viedla z Kurova, kde sa posvätil pútnický kríž, cez Gaboltov, Cigeľku až na horu Jawor. V tamojšom drevenom chráme sa konala veľká večiereň. K sláveniu sa z poľskej strany pripojili gréckokatolíci z Wysowej a okolia. (S. Bujda)

 

ZÁHREB/CHORVÁTSKO ■ Miešaný spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou sa na pozvanie apoštolského administrátora Križevackej eparchie otca Milana Stipiča 12. – 15. septembra predstavil v Katedrále Presvätej Trojice pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti sv. Marka Križina, rodáka z Križevca. Druhým vystúpením zboru bol koncert a svätá liturgia v Cerkvi Premenenia Pána v Jastrebarsku. Zbor dirigovali Anna Maťašová Kalnassyová a Stanislava Tatárová. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *