Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. (Lk 8, 5)

(Anton Uhrín) V časoch Ježiša sa to takto robilo bežne. Skôr narodení to zažili aj u nás. Možno sa tento spôsob niekde zachoval dodnes. Platí to aj o iných činnostiach. Orie sa modernejšie, no orba ostala. Kosí sa modernejšie, no kosba či žatva ostala. Drevo sa ťaží modernejšie, no ťažba ostala.

 

Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi, ktoré potom vysvetľuje. Prirovnáva ho k ohlasovaniu Božieho slova. Môžeme teda povedať, že aj dnes sa Božie slovo ohlasuje modernejšie – cez rozhlas, televíziu, internet, no ohlasovanie ostalo. Ohlasovanie Božieho slova je teda dôležité a potrebné. Modernejší spôsob sa usiluje o to, aby bolo efektívnejšie a prinieslo čo najväčšiu úrodu. No semeno Božieho slova sa nemení, je vždy to isté, včera, dnes a naveky. Lebo to slovo je Boh.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *