V Humennom posvätili pastoračné centrum s farskou budovou