Krátke správy z domova (9)

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Formou projektového vyučovania sa Špeciálna základná škola sv. Anny zapojila 25. marca do aktivít Dňa počatého dieťaťa. Učitelia žiakom vysvetlili zmysel tohto dňa – na živote nenarodených detí záleží a spoločne vyhotovili plagáty a pripravili si biele stužky. (S. Dziaková)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny a klienti Domu sv. Anny navštívili 26. marca mestskú knižnicu. (S. Dziaková)

 

PREŠOV ■ Žiaci, rodičia aj zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča sa 28. marca v Chráme Povýšenia sv. Kríža mohli zamyslieť nad Kristovým utrpením pri modlitbe krížovej cesty, ktorú si pripravili žiaci tretieho ročníka a spevom sprevádzali žiaci z hudobno-dramatického krúžku. (A. Pavlišinovičová)

 

TREBIŠOV ■ Učitelia Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja usporiadali 29. marca pre deti v Trebišove interaktívnu pôstnu aktivitu S Ježišom na krížovej ceste. Po hranej scénke zajatia Krista v Getsemanskej záhrade, si deti vyskúšali nesenie kríža cez prekážky, prezliekanie zo šiat či schopnosť padať na športovom stanovisku. Vytvorili aj spoločnú mozaiku kríža, Ježišovu potupenú tvár aj srdce, na ktoré vpísali svoje hriechy. (-czs)

 

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 29. – 31. marca konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka mladí rozoberali tému zranenia, odpustenia a modlitby chvál. V Škole služby v odbore animátorka skupiny Renáta Ocilková priblížila tému hodnoty života. V kreatívnom odbore mali mladí vymyslieť pieseň, výzdobu i kreatívnu modlitbu. (V. Žolnová)

 

PREŠOV ■ Do funkcie hovorcu Prešovskej archieparchie vymenoval 1. apríla prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ otca Michala Pavlišinoviča. (IS PA)

 

SLOVENSKO ■ V Prešovskej archieparchii a v Košickej eparchii prebehlo začiatkom apríla vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť, ktoré organizujú katechetické úrady. Tri najlepšie práce výtvarnej súťaže postupujú na celoslovenské kolo na Katolícke pedagogické a katechetické centrum do Levoče. Tri najlepšie diela z každej kategórie projektu, ktorého témou boli Sedmopočetníci, postupujú na metropolitné kolo v Juskovej Voli. (katechetické úrady Prešovskej metropolie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *