Na AŠAD o identite Božieho dieťaťa i prezentácii na verejnosti