Nová kniha pre inklúziu Rómov

ČIČAVA ■ V Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov bola 14. marca predstavená nová publikácia Programový manuál pre inklúziu mladých Rómov zo sociálne vylúčených komunít. Ako prví si ju mohli pozrieť rómski lídri, ktorí aktívne pôsobia v Gréckokatolíckej misii. Dielo zhŕňa množstvo doterajších skúseností v práci s rómskymi komunitami. Obsahuje podrobnejšie rozobraté základné témy pre formáciu, ktoré sú rozdelené do takzvaných modulov v piatich oblastiach: rodina, životný štýl, finančná gramotnosť, spoločnosť a viera.

 

Tieto moduly tvoria tematický plán podobne, ako je to v bežnom školskom vzdelávaní. Kniha bude dobrou pomôckou pre ľudí venujúcich sa Rómom a v budúcnosti poslúži na tvorbu komplexnejších metodických manuálov a učebníc. Iniciátorom projektu bol otec Martin Mekel, keďže vníma potrebu tvorby systému neformálneho vzdelávania v rómskych spoločenstvách. Koordinátorom projektu bol otec Peter Lazorík, ktorý dielo vytvoril v spolupráci s odborníkmi a Združením kresťanskej mládeže. (-pz)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *