Krátke správy z domova (7 – 8)

PREŠOV ■ Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča vstúpili do veľkopôstneho obdobia krátkou katechézou, ktorú predniesol duchovný správca školy otec Rastislav Baka. Po spoločnej modlitbe a duchovných piesňach bola pre žiakov druhého stupňa pripravená videoukážka a modlitba 12. katizmy. (M. Zimovčáková)

 

TREBIŠOV ■ Na začiatku Veľkého pôstu 4. – 7. marca sa konali misie na Základnej škole na Pribinovej ul. Je to v poradí už štvrtá trebišovská škola, ktorá medzi svojich žiakov a zamestnancov pozvala redemptoristov: otca Jozefa Kišáka CSsR, otca Miroslava Bujdoša CSsR, br. Gorazda Figuru CSsR s tímom laikov. Misijný tím bol tentoraz obohatený aj o tri rehoľné sestry z Ukrajiny. Tie predstavili žiakom svoju cestu k rehoľnému povolaniu v anglickom a ukrajinskom jazyku. Asi tristo žiakov a päťdesiatjeden zamestnancov malo tiež možnosť počúvať o dobrote a láske nebeského Otca. (-mb)

 

LITMANOVÁ ■ Muži z Hrabského protopresbyterátu spoločne putovali 9. marca na horu Zvir. Po Molebene k sv. Jozefovi sa v Aule sv. Jána Pavla II. zišlo dvadsaťdva mužov na prvej katechéze, ktorú viedol otec Marek Kolesár, farár farnosti Ľubovec, na tému identity a poslania muža. Druhá katechéza sa venovala modlitbe. Každý z účastníkov si mal možnosť vyrobiť vlastný drevený kríž, ktorý bol symbolom tohtoročnej púte. Tá sa zakončila svätou liturgiou v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky. (R. Kuzmiak)

 

TREBIŠOV ■ V prvú pôstnu nedeľu 10. marca navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Trebišov. V homílii vladyka Milan varoval pred pýchou, ktorá podľa slov Petrovho listu stavia proti Bohu. Upozornil, že pýcha sa často zamieňa za zdravé sebavedomie. Vyzval všetkých, aby sa učili pokore a skromnosti od Krista na kríži. (M. Keruľ-Kmec)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *