Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10, 45)

(Slavko Ganaj) Keď sa Ben Hur po hrozných útrapách a bojoch v Antiochii dostal do mesta bohyne Dafné, tak si pomyslel, ako by mu tu bolo dobre. Vtom si však spomenul na matku i sestru, ktoré trpia zamurované v hradnom väzení Jeruzalema, a povedal si: „Nech bude prekliaty okamih a toto miesto, kde som sa chcel oddať šťastiu a zabudnúť na vaše nešťastie.“

 

Sme povolaní slúžiť núdznym blížnym, nie povyšovať sa nad nimi. V tom je vznešenosť i veľkosť kresťanského povolania. Netreba zabúdať, že každý človek je závislý od služby toho druhého. Niet úplne sebestačného jedinca na svete. Keďže „blaženejšie je dávať, ako brať“, buďme veľkí v obdarovávaní s nádejou, že raz nás za to sám Boh obdarí večnou slávou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *