Študenti Gréckokatolíckej teologickej fakulty putovali na Velehrad