Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko-politické problémy