Metropolita Ján Babjak posvätil novú farskú budovu vo farnosti Nižný Hrabovec