Krátke správy z domova (14)

V Dome sv. Anny v Starej Ľubovni sa 30. mája uskutočnilo bábkovo-činoherné predstavenie Nebojsa z dielne prešovského Divadla Portál:: pre žiakov a personál Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni a deti, a zamestnancov Domu sv. Anny. (A. Michnová)

 

Na hore Zvir sa 3. júna konala fatimská sobota,:: počas ktorej otec Michal Leščišin, rektor chrámu, povzbudil pútnikov k nasledovaniu Krista a k prežívaniu Božej lásky. (M. Tokár)

 

Otec Michal Sopko, kaplán farnosti Bardejov-Vinbarg, sa na sviatok Zoslania Svätého Ducha 4. júna prihovoril pútnikom malej púte na hore Zvir:: a poukázal na Svätého Ducha ako na zdroj vyplnenia životných túžob. (M. Tokár)

 

V pondelok 5. júna, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa vo Vranove nad Topľou-Lomnici konala odpustová slávnosť v kláštornej Kaplnke Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek. Svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR,:: ktorý vo svojej homílii pripomenul ľudskú dôstojnosť človeka stvoreného na Boží obraz a podobu. Všetkých vyzval, aby žili v neustálej láske a jednote na podobu Boha, ktorého vnútorný život je absolútna láska spoločenstva troch božských osôb. (J. Kijovská OSsR; foto: J. Kijovská OSsR)

 

Vladyka Chautur sa 5. júna, na sviatok Najsvätejšej Trojice, stretol s členmi farských rád jednotlivých farností Maďarského protopresbyterátu vo farnosti Poľany.:: Súčasťou programu bola spoločná svätá liturgia a stretnutie, na ktorom členovia farských rád mali možnosť klásť vladykovi otázky. (A. Kecskésová)

 

TK KBS zverejnila 7. júna správu o dekréte Apoštolskej penitenciárie, podľa ktorého každý, kto nábožne recituje Korunku Božieho milosrdenstva pred eucharistickým Kristom, má možnosť získať plnomocné odpustky,:: a to pri splnení obvyklých podmienok: sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *