A za koho ma pokladáte vy? (Mt 16, 15)

(Vlastimil Bajužik) „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Excelentné vyznanie Kristovho božstva je základom našej viery, na ktorom stojí Cirkev aj autorita jej hlavy. Toto vyznanie zaznieva v Cézarei Filipovej, v krajine Židov a pohanov – to bude všeobecnosť celej Cirkvi a jej hlavy. Vyznáva ju rybár Peter. Nie preto, že by bol bystrejší ako ostatní alebo mal prvé miesto v zbore apoštolov, ale preto, lebo mu to zjavil Otec. Ježiš postavil svoju Cirkev na tom, koho Otec predurčil. Tak Otec až do konca vekov bude každému, koho uzná za hodného, zjavovať svoju vôľu a svoje plány. Na Božom zjavení je položený apoštolát Petra, Pavla…, Františka. Nestavajme ho na vonkajších prednostiach človeka, ale na dobre prijatom a pochopenom zjavení. Na poslušnosti a pokore voči tomu, kto je autoritou v nebi i tu na zemi. Vyznávajme svojimi skutkami vieru v toho, ktorý je Synom živého Boha i jeho viditeľnou hlavou tu na zemi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *